Nederlands

GANDA PUBLI PRODUCTIONS is een cooperatieve vennootschap ontstaan uit ISPA, International Sports Promoting Association.

Eén van de voornaamste doelstellingen van ISPA, ook door Ganda Publi Productions overgenomen, was om zoveel mogelijk sporters in het daglicht te plaatsen door zoveel mogelijk van de  resultaten, geleverd in zoveel mogelijk sportdisciplines, te publiceren in een regelmatig te verschijnen krant ‘ISPA Results’ genaamd. Daarbij werden atletiekwedstrijden speciaal voor Veteranen atleten georganiseerd!

GANDA refereert naar GANDAE, de vroegere Romeinse naam van de stad Gent, waar Schelde en Leie samenvloeien.

Promotie voor de sport werd ook gevoerd door het organiseren van massalopen, joggings en marathons, met bijhorende micro-reportages. Ganda Publi Productions is nu ook actief en productief (PRODUCTIONS) in de wereld van Sport en Kunst en publiceert (PUBLI) in tijdschriften en boeken, organiseert kunstmarkten en Jazzavonden, en koopt en verkoopt schilderijen, etsen en litho's oa. van Leiekunstenaars van Gent tot boven Kortrijk en uit de Vlaamse Ardennen.

Wegens de achtergrond en kennis van de leden is Ganda Publi Productions ook een forum voor academische en ook niet-academische activiteiten en projecten zoals het oganiseren van wetenschappelijke congressen en symposia en het geven van voordrachten in sport conferenties.

Deskundig advies wordt gegeven in gerechtszaken en tot juristen in verschillende Vlaamse rechtbanken en ook bij het oplossen van  geschillen en problemen in firma’s en bij private instanties voornamelijk met betrekking tot landbouw en tuinbouw, aspecten van bodem, planten en water en bij de aanleg van (gras)sportvelden; zie link www.gandacriteria.be  en wijngaarden.

Contact: donaldgabriels@gmail.com

Vanaf eind 2020 wordt advies gegeven en worden laboratorium- en veldtesten uitgevoerd in samenwerking met ERCAT, het door FIFA erkend testlaboratorium van de Gentse Universiteit.
Ganda Publi Prodcutions coordineert nu ook een ontwikkelingsproject in Malawi. Het Malawi/Chitukuko project omvat drie deelprojecten: (1) kippenkweek (2) container-tuinbouw en familietuinen (3) een scholensportprogramma

https://malawidevelopment.wordpress.com/

Later wordt CVBA Ganda Publi Productions statutaier omgevormd tot BVBA Ganda Expert


Advice

Judicial and Private

Tourism

Guided tours

Travel

Organisations

Academic organisations

Sports

Art and Music

Products

Productions

Books

Journals

Articles


Copyright ©  All Rights Reserved Ganda Publi Productions